TUYỂN THỰC TẬP SINH VÀ CỘNG TÁC VIÊN
Tuyển dụng 05/09/2020
*** Các bạn C2, C3, SV muốn khẳng định, kiếm nhiều tiền ?!!! *** Giới trẻ ngày nay năng động, nhanh, nhạy bén và có sự tiến bộ, trưởng thành sớm. MẮT XANH luôn hoàn nghênh việc đó, vì vậy chúng tôi mong muốn ...